Vodní hospodářství

Základní legislativa :
Legislativní rámec: Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vyhlášky č. 431/2001 Sb., č. 432/2001 Sb., č. 20/2002 Sb., č. 428/2001 Sb, vyhláška č. 450/2005 Sb., č.414/2013 Sb., č.401/2015 Sb.,

  •     zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí, povolení nakládáni s vodami apod.
  •     zpracování plánů opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám (havarijní plány)
  •     zpracování ročních hlášení, vedení požadovaných evidencí
  •     zpracování kanalizačních řádů
  •     sledování zákonných povinností v oblasti nakládání s vodami a jejich předávání s příslušným upozorněním zákazníkovi.
 

Pro podrobnější informace pište na patzakovar@seznam.cz nebo volejte +420 734 457 362