Externí ekolog - environmentální poradenství

Po úvodní návštěvě a seznámení se s provozem zákazníka připravím na klíč návrh řešení odpadového hospodářství, pomůžu Vám vyřešit problematiku integrované prevence, havárií, ochrany vod a ovzduší, nakládání s odpady, chemickými látkami či obaly a posouzení vlivu na životní prostředí. Svojí kvalifikací jsem připravena Vám zajistit komplexní službu v oblasti životního prostředí a pomoc zejména při:

  • plnění zákonných povinností z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí,
  • jednání s orgány státní správy, zajištění povolení
  • zpracování provozních řádů, bezpečnostních a evidenčních listů,
  • posouzení vlivu na životní prostředí, ekologické audity,
  • zpracování plánů odpadového hospodářství,
  • zpracování havarijních plánů, hodnocení rizik, zařazení objektu,
  • vyplňování hlášení, statistik a vedení průběžné evidence,
  • zajištění školení zaměstnanců zákazníka,
  • zajištění odstraňování odpadů,
  • odběry vzorků a zajištění analýz v akreditovaných laboratořích

 

Služby v oblasti ochrany životního prostředí poskytuji periodicky na základě smlouvy nebo dílčích objednávek vlastním zajištěním nebo prostřednictvím odborníků v této oblasti.

V rámci kontroly dodržování předpisů (v rozsahu oprávnění předem sjednaného), kontroly personálu provozoven je zpracována zpráva o výsledku, provedeno poradenství a zastupování v případě jednání se státními úřady, včetně školení personálu podle potřeby klienta.

Poradenství předchází provedení interního ekologického auditu (zahrnující všechny složky ŽP) včetně návrhu nápravných opatření a identifikace případných rizik spojených s činností podniku (i ve vztahu k jiným subjektům - obchodním partnerům nájemcům apod.) ve vztahu k platné legislativě . Výstup je předán formou závěrečné zprávy v tištěné i digitální podobě.

Pravidelný dohled nad dodržováním základní legislativy v životním prostředí je prováděn formou kontrolních dnů ve sjednaných periodách (měsíčně, čtvrtletně, pololetně). Výstup je proveden formou zápisu z kontrolního dne včetně návrhu nápravných opatření.

 

Cena výše uvedených služeb může být přesně stanovena až po detailnějším seznámení s již zpracovanou dokumentací ve Vašem podniku. Doporučuji moji bezplatnou návštěvu u Vás.

Pro podrobnější informace pište na patzakovar@seznam.cz nebo volejte +420 734 457 362