Ovzduší

Základní legislativa :
Legislativní rámec: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

  •  zpracování "ročního hlášení o poplatcích" a "provozní evidence" s předáním uvedených dokladů na příslušný úřad
  •  zpracování příslušné dokumentace k ochraně ovzduší (např. soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření stacionárních zdrojů - provozní řád)
  • poradenství pro oblast ochrany ovzduší, zejména pro vedení předepsaných provozních evidencí, měření emisí apod. (závisí na zdroji znečišťování ovzduší)
  • sledování zákonných povinností zákazníka v oblasti ochrany ovzduší a jejich předávání s příslušným upozorněním zákazníkovi.