Odpadové hospodářství

Základní legislativa :
Legislativní rámec : 
platné znění zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, platné znění vyhlášek

 

  •          zpracování koncepce odpadového hospodářství
  •          vedení zákonem stanovené evidence odpadů, tzn. jednak průběžné evidence, jednak roční hlášení o produkci odpadů a způsobu nakládání s nimi, zpracování přehledu pro ČSÚ;
  •          vyřizování veškerých nutných "povolení" na příslušných úřadech, tzn. např. souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasy k "netřídění" odpadů
  •          zpracování provozních řádů pro zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, včetně zpracování a vyřízení žádosti o souhlas k provozování zařízení
  •          zpracování plánu odpadového hospodářství, případně dalších zákonem stanovených dokumentů jako Elpno, IL, ZPO, NL apod.
  •          poradenství při optimalizaci nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, tzn. jejich zařazení podle Katalogu odpadů, třídění, shromažďování, označování, balení apod.
  •          poradenství při využívání a odstraňování odpadů, zajištění odvozu odpadů nebezpečných i ostatních prostřednictvím oprávněné osoby.
  •          odběry vzorků, provedení potřebných chemických rozborů v akreditované laboratoř
  •          sledování zákonných povinností zákazníka v oblasti nakládání s odpady a jejich předávání s příslušným upozorněním                                 zákazníkovi.

 

Pro podrobnější informace pište na patzakovar@seznam.cz nebo volejte +420 734 457 362