Obaly

Základní legislativa :
Legislativní rámec: Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, vyhláška č. 116/2002 Sb., nařízení vlády č. 111/2002 Sb. a vyhláška č. 641/2004 Sb., č.237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru v platném znění.

  • poradenství při nakládání s obaly, zápis do Seznamu MŹP, popř. k autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
  • zpracování a odeslání čtvrtletních hlášení o produkci obalů, zpětný odběr
  • sledování zákonných povinností zákazníka v oblasti nakládání s obaly a jejich předávání s příslušným upozorněním zákazníkovi

 

Cena výše uvedených služeb může být přesně stanovena až po detailnějším seznámení s již zpracovanou dokumentací ve Vašem podniku. Doporučuji moji bezplatnou návštěvu u Vás.

Pro podrobnější informace pište na patzakovar@seznam.cz nebo volejte +420 734 457 362